استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنا ندارد

استراتژی اقیانوس آبی

نویسندگان کتاب استراتژی اقیانوس آبی معتقدند به جای ورود به رقابت خونین در اقیانوس سرخ (بازاری با رقابت شدید) باید وارد فضای بازار نامحدود اقیانوس های آبی (بازاری بی‌رقابت و با فرصت رشد) شد و دست به خلق تقاضا زد. بازاری که فرصت برای رشد و سودآوری بسیار وجود دارد. اقیانوس آبی اشاره به فضایی بی‌رقابت از بازار دارد که کمتر مورد توجه رقبا است. این کتاب با بیش از ۳ و نیم میلیون نسخه در سرتاسر جهان به ۴۱ زبان ترجمه شده‌ است. در این کتاب همچنین به این موضوع پرداخته شده است که رهبران سازمان‌ها چگونه می‌توانند خلق اقیانوس‌های آبی را از یک موفقیت ایستا به یک فرآیند بازآفرینی پویا در سطح کسب‌ و‌ کار و سطح گروه برای بنگاه‌های چند کسب‌ و‌ کاره تبدیل کنند. در نهایت دامهای اقیانوس سرخ و راه گذر از آنها ارائه شده‌اند.

نویسنده:

دبلیو.چان کیم
رنه موبورنی

ترجمه:

علیرضا پورممتاز

نشر آریانا قلم
تعداد صفحات ۳۱۲
نمره در Goodreads

۳٫۸۸ (در سال ۲۰۱۸)

نمره در Amazon

۴٫۶ (در سال ۲۰۱۸)

Harvard Business Review Press