کتاب روش شناسی مدیریت استراتژیک

کتاب روش شناسی مدریت استراتژی

برای فهم و درک ارتباط این سه سطح باید فراتر از این سطوح یعنی به مبانی فلسفی و منطق آن‌ها پرداخت. کتاب حاضر با عنوان روش شناسی مدیریت استراتژیک – یعنی تعامل بین تئوری و عمل – که بخشی از مبانی منطق است، نقطه شروع مناسبی برای بررسی سلسله مراتب تئوری‌ها، الگوها و تکنیک‌های مدیریت استراتژیک و به کارگیری آن‌ها است.

کتاب‌های مدیریت استراتژیک را اصولاً می‌توان در سه سطح دسته‌بندی کرد:

کتاب‌هایی که در سطح تئوریک و بازگو کننده تئوری‌های مدیریت استراتژیک هستند که می‌توان به تئوری تصمیم‌گیری سایمون و کاربرد آن در برنامه‌ریزی استراتژیک و یا تئوری محیط شناسی ریچارد اِل دفت و یا تئوری مبتنی بر منابع همل و پراهالد و کتاب‌هایی از این دست اشاره کرد.

کتاب‌هایی که تئوری‌های مدیریت استراتژیک را به الگوها و مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک تبدیل کرده‌اند مثل دیوید، هانگر، مج‌لوف و هریسون.

دسته سوم کتاب‌هایی است که عمدتاً به تکنیک‌های مدیریت استراتژیک پرداخته و اصولاً در بردارنده تجربیات محققینی است که عمل‌گرا هستند مثل ماتریس گروه مشاوران بوستون و یا جنرال الکتریک و غیره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید