عملیاتی کردن استراتژی: مدیریت اثربخش اجرا و تغییر

کتاب عملیاتی کردن استراتژی: مدیریت اثربخش اجرا و تغییر که موضوع کلیدی در زمینه مدیریت، یعنی عملیـاتی کردن استراتژی یا اجرای اثربخش استراتژی متمرکز است، برآمده از تجربیات شخصی نویسنده از سال‌ها تدریس در کلاس‌های آموزش مدیران ارشد شرکت ‌های بزرگ در یکی از معتبرترین دانشگاه‌ های آمریکا می‌باشد. نگارنده که این موضوع را با نگاهی کاربردی بررسی کرده است، بیان می‌دارد که: آگاهی از خطرات و فرصت‌های اجرایی نظیر: تعداد زیاد افراد درگیر؛ تعارض با ساختار قدرت سازمانی و…، برای عملیـاتی کردن استراتژی ضروری است؛ امّا کافی نیست. برای اینکه اجرا موفق باشد، مدیران نیاز دارند که مدل یا مجموعه‌ای کلی از رهنمودهای اجرایی را در ذهن داشته باشند. نگارنده این بررسی را به همراه نمونه‌هایی و با تحلیل داده‌های آماری، ارائه کرده است (منبع).

آنچه در این کتاب می‌خوانید:

  • فصل اول: اجرای استراتژی کلید موفقیت است.
  • فصل دوم: مدلی برای اجرای استراتژی
  • فصل سوم: مسیر اجرای موفقیت: استراتژی مناسب اولین گام است.
  • فصل چهارم: ساختار سازمانی و اجرای استراتژی
  • فصل پنجم: مدیریت یکپارچگی: هماهنگی و تسهیم اطلاعات
  • فصل ششم: مشوق‌ها و کنترل‌ها
  • فصل هفتم: مدیریت تغییر
  • فصل هشتم: مدیریت و تغییر فرهنگ
  • فصل نهم: قدرت، نفوذ و اجرا
  • فصل دهم: خلاصه و کاربرد: عملیاتی کردن ادغام‌ها و تملیک‌ها

نویسنده:

سیلویا ام.چان
آلمستد

ترجمه:

دکتر نادر مظلومی

دکتر شهرام خلیل نژاد

دکتر سید علیرضا هاشمی

نشر ادبستان