مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان: چالش پیچیدگی

کتاب مدیریت استراتژیک و پویای های س

موضوع کتاب مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی: چالش پیچیدگی، در مورد راه‌های تفکر در مورد سازمان‌ها و مدیریت آن‌ها و به خصوص مدیریت استراتژیک است. در این اثر بسیاری از مفاهیم مدیریت استراتژیک به وسیله ارائه اجزای اصلی و این نکته که مدیریت استراتژیک بر اساس افشای غالب بیان شده است. هدف نویسنده آن است که راه هایی را جستجو کند که برای مفهوم و فرایند استراتژی موفق طراحی می شوند.

کتاب مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی: چالش پیچیدگی به جای ارائه ی تجویزات صریح بیشتر سؤالاتی را در این باب مطرح و بررسی می کند: چرا فکر می کنیم سازمان سیستم است و پیامدهای چنین تفکری چه خواهد بود؟ و به طور ضمنی چه نوع روان شناسی ای در تجویز معیارهایی که مدیران باید برای انتخاب جهت حرکت سازمان به سوی مقصدی در آینده اتخاذ کنند نهفته است؟

از این رو، کتاب به جای توصیف وضعیت فعلی تفکر درباره ی استراتژی و پویایی های سازمانی در جستجوی به چالش کشیدن آن است، چالشی که در تقابل با شیوه ی تفکر کنونی در مورد استراتژی و پویایی های سازمانی وجود دارد و در این کتاب از طریق مقایسه ی بین تفکر سیستمی و تفکر فرآیندهای پاسخی پیچیده منعکس می شود.

فهرست مطالب کتاب مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان

  • فصل ۱: تفکر در مورد استراتژی و تغییر سازمانی
  • فصل ۲: خاستگاه تفکر سیستمی
  • فصل ۳: تفکر در قالب انتخاب استراتژیک
  • فصل ۴: تفکر در چارچوب یادگیری سازمانی و خلق دانش
  • فصل ۵: تفکر در قالب روان پویایی سازمان
  • فصل ۶: مشارکت در سیستم ها
  • فصل ۷: تفکر درباره ی فرآیند استراتژی
  • فصل ۸: علوم پیچیدگی
  • فصل ۹: به کارگیری سیستمی علم پیچیدگی در سازمان ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید