مدیریت استراتژیک جهانگردی

وظایف برنامه ریزی، اجرا و کنترل در نتیجه تفکر فرایندی به مدیریت جهانگردی حاصل می شود. اگر تفکر استراتژیک با تفکر فرآیندی ترکیب شود موجب به وجود آمدن دوسطح به هم پیوسته مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیاتی جهانگردی خواهد شد.

این کتاب به مدیریت استراتژیک جهانگردی با تمرکز بیشتر بر تدوین استراتژی جهانگردی بر اساس الگوهای فرایندی و محتوایی اختصاص در ۵ بخش و ده فصل تنظیم شده است.

نویسنده:

فوزی اکوموس
لونت آلتینی
پراکاش کی. چاثوث

ترجمه:

دکتر سید محمد اعرابی
دکتر سید علیرضا هاشمی

نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید