وبینار بازی زندگی

وبینار “بازی زندگی”

وبینار بازی زندگی استفاده از قدرت بازی ها برای زندگی بهتر برگزارکننده ایران استراتژیست ارائه دهنده آقای امیرحسین علیزاده مدیر منابع انسانی شرکت نیروگاهی آهار – مشاور و محقق در…
ادامه مطلب
تحلیل استراتژیک گزینه‌های سرمایه‌گذاری

وبینار ” تحلیل استراتژیک گزینه‌های سرمایه‌گذاری “

وبینار تحلیل استراتژیک گزینه‌های سرمایه‌گذاری برگزارکننده ایران استراتژیست ارائه دهنده جناب آقای دکتر عطا هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک – مشاور حوزه استراتژی و سرمایه گذاری) زمان برگزاری جمعه ۲۱ آبان…
ادامه مطلب
فهرست