چک لیست آزمون بیانیه ماموریت

بيانيه ماموريت سازمان

سازمان ها برای بقای خود، دلیل و هدف منحصر به فردی دارند. این انحصار، در بیانیه ماموریت سازمان منعکس می گردد (Fred, 1989). بیانیه مأموریت، پاسخی مختصر، اما صحیح و مناسب به این سوال است که کسب و کار ما چیست؟ پاسخ موثر و آگاهی دهنده به این سوال، کاردانی سازمان را به اثبات می رساند و باعث القای اطمینان می شود.

بیانیه مأموریت منعکس کننده اعتقادات مدیران، مالکان و سهامداران می باشد در رابطه با آنچه که سازمان است. بیانیه ماموریت سازمان را می توان به عنوان مجموعه ای از ارزش ها، عقاید و هنجارهای رفتاری مشترک میان اعضا دانست که عملکرد و رفتار آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

اهمیت بررسی بیانیه ماموریت

بررسی بیانیه ماموریت از این جهت حائز اهمیت است که:

۱) برای تخصیص منابع سازمان، مبنا یا معیاری ارائه می نماید.

۲) نقطه اتکایی به وجود می آورد تا افراد بر آن اساس هدف و مسیر سازمان را معرف و رهنمود کارهای خود بدانند و از سوی دیگر برای کسانی که نمی توانند خود را با وضع کلی سازمان سازگار نمایند، یک سد یا مانع به وجود می آورد.

۳) با یک چارچوب یا ساختار کاری به هدف های سازمانی جامه عمل می پوشاند و بر آن اساس کارهای تخصصی سازمان را به کسانی که مسئول ذی ربط هستند، محول می نمایند.

۴)  به کارکنان درکی از اهداف سازمان و چارچوبی برای تصمیم گیری ارائه می دهد.

۵) می تواند یک پشتگرمی باشد برای همه سهامداران مبنی بر اینکه شرکت به منافع آنها توجه می کند.

۶) به تمرکز تلاش های انسانی در یک جهت مشترک کمک می کند و باعث می شود که همه کارکنان و مدیران سطوح سازمان، دارای انتظارات و ارزش های مشترک شوند و با گذشت زمان این ارزش ها تقویت گردد.

۷) موجب پیدایش نوعی ارزش و هدف که افراد خارج از سازمان آنها را معرف شرکت می دانند، می شود.

چک لیست آزمون بیانیه ماموریت سازمان

آیا فلسفه وجودی سازمان را منعکس میکند؟

آیا نشان میدهد که سازمان چه کارکردی در جامعه دارد؟

آیا توانمندی محوری سازمان را نشان میدهد؟

آیا منحصر به فرد است؟

آیا تا حد امکان کوتاه است؟

آیا توانسته است به اندازه کافی به جای کار به کارکرد توجه کند؟

آیا منعطف و توسعه یابنده است؟

آیا توانسته است به اندازه کافی برای سازمان مسوولیت ایجاد کند؟

دلایل تمایل به لختی استراتژیک (Strategic Inertia)
صرفه‌جویی ناشی از مقیاس و اهمیت آن برای خودروسازان ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید