چشم انداز ایران استراتژیست

گروه ایران استراتژیست امیدوار است روزی فرا برسد که دانش استراتژی و تفکر استراتژیک در جامعه و سازمان های کشور فراگیر و نهادینه شود و بدین ترتیب یکایک اعضای جامعه اهداف و اولویت های بلند مدت خود را به گونه ای شفاف بشناسند، متعهدانه در مسیر تحقق آن ها قدم بردارند و در قبال آن ها به خود و دیگران پاسخگو باشند.

ماموریت ایران استراتژیست

ما با هدف نقش‌‌آفرینی در توسعه و موفقیت پایدار سازمان‌ها و گسترش تفکر استراتژیک در جامعه، و با بهره‌گیری از نزدیک به دو دهه سوابق تحصیلی و آموزشی و تجربیات اجرایی، و بر اساس الگوهای مدیریتی به روز و موفق، به دنبال طراحی و اجرای اثربخش‌ترین استراتژی‌های سازمانی، برگزاری دوره‌های آموزشی متمایز و خلق و ارایه محتوای مفید و جامع در حوزه مدیریت استراتژیک هستیم.

چشم انداز ایران استراتژیست

گروه ایران استراتژیست امیدوار است روزی فرا برسد که دانش استراتژی و تفکر استراتژیک در جامعه و سازمان های کشور فراگیر و نهادینه شود و بدین ترتیب یکایک اعضای جامعه اهداف و اولویت های بلند مدت خود را به گونه ای شفاف بشناسند، متعهدانه در مسیر تحقق آن ها قدم بردارند و در قبال آن ها به خود و دیگران پاسخگو باشند.

ماموریت ایران استراتژیست

ما با هدف نقش‌‌آفرینی در توسعه و موفقیت پایدار سازمان‌ها و گسترش تفکر استراتژیک در جامعه، و با بهره‌گیری از نزدیک به دو دهه سوابق تحصیلی و آموزشی و تجربیات اجرایی، و بر اساس الگوهای مدیریتی به روز و موفق، به دنبال طراحی و اجرای اثربخش‌ترین استراتژی‌های سازمانی، برگزاری دوره‌های آموزشی متمایز و خلق و ارایه محتوای مفید و جامع در حوزه مدیریت استراتژیک هستیم.

برخی برندهایی که ایران استراتژیست افتخار همکاری با آن‌ها را داشته است

اعضای گروه ایران استراتژیست

دکتر سید علیرضا هاشمی

دکتر شهرام خلیل نژاد