برگزارکننده و نوع دورهایران استراتژیست (آنلاین)
مدرسدکتر شهرام خلیل‌نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و هم‌بنیان‌گذار ایران استراتژیست)
زمان برگزاریپنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴ الی ۱۸
پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴ الی ۱۸
برگزارکننده و نوع دورهایران استراتژیست (آنلاین)
مدرسدکتر شهرام خلیل‌نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و هم‌بنیان‌گذار ایران استراتژیست)
زمان برگزاریپنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴ الی ۱۸
پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴ الی ۱۸

برخی شرکت‌هایی که اعضای ایران استراتژیست افتخار همکاری با آن‌ها را داشته‌‌اند

فهرست