نام : سید علیرضا هاشمی
سمت: عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی، مدیر گروه استراتژی مدرسه کسب‌وکار ماهان، ﻣﺸﺎور ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺳﻤﺎ
سال تولد: ۱۳۵۴
محل تولد: تهران
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۹۳۴۳۷
ایمیل: hashemi2286@gmail.com
نشانی محل کار: خیابان  ولیعصر، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی

  • دوره‌های برنامه‌ریزی استراتژیک- اجرای استراتژیک- کنترل استراتژیک- برنامه‌ریزی عملیاتی- مدیریت تحول- تئوری‌های سازمان و مدیریت- تئوری‌های رفتار- استراتژی بازاریابی- استراتژی‌منابع انسانی- استراتژی پروژه- استراتژی رفتار سازمانی جهت دوره‌‎های – سازمانی- کوتاه مدت MBA- سازمان مدیریت صنعتی تهران
  • دوره‌های  تدوین استراتژی‌های ملی- اجرای سیاستگذاری و استراتژی‌های ملی- استراتژی منابع انسانی ‎جهت دوره‌های PHD – دانشگاه تهران (پردیس کیش و تهران)
  • دوره‌های مدیریت استراتژیک پیشرفته- برنامه‌ریزی استراتژیک- اجرای استراتژیک- تحلیل سوات- سازمان استراتژی محور- مدیریت تحول- رهبری استراتژیک جهت دوره‌های DBA و MBA و کوتاه‌مدت دانشگاه صنایع و معادن (تهران و شیراز)
  • دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته- تئوری‌های پیشرفته طراحی سازمان-برنامه‌ریزی استراتژیک- اجرای استراتژیک- کنترل استراتژیک- برنامه‌ریزی عملیاتی- مدیریت تحول دوره‎‌های DBA و MBA- مدرسه کسب‌وکار ماهان
  • دوره‌های – استراتژی پروژه -مدیریت استراتژیک پیشرفته-برنامه‌ریزی استراتژیک- اجرای استراتژیک- کنترل استراتژیک- برنامه‌ریزی عملیاتی- مدیریت تحول- تئوری‌های سازمان و مدیریت- تئوری‌های رفتار اجرا و ارزیابی استراتژیک جهت دوره‎‌های  DBA و MBA-  مؤسسه آرمان

کتاب های دکتر علیرضا هاشمی