وب سایت ایران استراتژیست در مجموعه مقاله های پیشنهادات علم استراتژی برای شرایط کرونامانند اولین مقاله خود را به استراتژی‌های موقعیت تهدید-ضعف، مقاله دوم را به موقعیت فرصت-ضعف و مقاله سوم را به موقعیت تهدید-قوت اختصاص داد. مقاله حاضر به استراتژی‌های موقعیت فرصت قوت می­‌پردازد.

گام نخست: تعیین موقعیت

پیش از هر چیز لازم است موقعیت استراتژیک کسب‌و‌کار بر اساس تحلیل واقع‌بینانه محیط درون و بیرون مشخص شود. در حقیقت باید مشخص شود که در محیط درون ضعف‌ها پررنگ‌تر هستند یا قوت‌ها و همچنین در محیط بیرون فرصت‌ها یا تهدید‌ها.

«اولین گام تشخیص واقع‌بینانه موقعیت کسب‌و‌کار خود است.»

«کرونا برای شما فرصت است یا تهدید؟»

«کسب‌و‌کار شما در موقعیت ضعف قرار دارد یا قوت؟»

موقعیت ت: فرصت قوت

اگر در محیط بیرون، فرصت‌ها پررنگ‌تر باشند و در محیط درون، قوت‌ها بیشتر باشند کسب‌وکار ما در موقعیت فرصت – قوت قرار دارد.

«در شرایطی که کسب‌و‌کار ما از کرونا نفع می‌برد،

و خود ما نیز از پول، قدرت، توانمندی و زیرساخت‌های کافی برخوردار هستیم چه کنیم؟»

در شرایط فرصت و قوت پیشنهاد می‌شود کسب‌وکارها فعالیت‌های زیر را در نظر بگیرند:

  • به سرعت خود را توسعه همه جانبه دهید.

  • پیش از همه به نفوذ بیشتر و عمیق‌تر در دل، ذهن و جیب مشتریان فعلی فکر کنید و ایده‌هایی جهت افزایش بهره‌گیری آن‌ها از محصولات‌تان تعریف کنید.

  • همچنین می‌توانید توسعه را در محصول دنبال کنید. یعنی محصولات خود را با تأکید بر نوآوری، متنوع کنید.

  • افزون بر این، ممکن است بازار خود را توسعه دهید. به رفع نیازهای گروه‌های جدید و ورود به قلمرو جغرافیایی جدید فکر کنید.

  • شما می‌توانید وارد تأمین و توزیع محصولات خود هم بشوید. در واقع، خود را از جهات ورودی و خروجی توسعه دهید.

  • علاوه بر این‌ها، ممکن است شما وارد صنایع همسایه، مکمل یا پشتیبان خود هم بشوید. در حقیقت، تنوع کسب‌و‌کار خود را با حفظ تمرکز افزایش دهید.

  • در چنین شرایطی قابلیت‌های نوآوری و توسعه به کار شما می‌آیند. اگر از قبل آن‌ها را ایجاد کرده باشید آماده بهره‌برداری از فرصت‌ها خواهید بود.

این مقاله به ساده‌ترین زبان و کلی‌ترین و خلاصه‌ترین صورت ممکن این تجویزها را بیان کرده است. اما قطعاً پیشنهاد می‌شود که افراد علاقه‌مند مباحث فراوان و غنی تئوریک پشت این پیشنهادات را مطالعه کنند تا دچار ساده‌اندیشی نشویم.

به علاوه، فراموش نکنیم که علم تنها قسمتی از راهکار را نشان می‌دهد و راهکار نهایی کسب‌وکارها از ترکیب علم، شهود و تجربه بیرون می‌آید.

فهرست